Jogi nyilatkozat Nyomtatás
Írta: Administrator   
2008. augusztus 11. hétfő, 22:13

 

A Szolnok és Környéke Méhészek Önálló Egyesülete jognyilatkozata

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

A Szolnok és Környéke Méhészek Önálló Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) weboldalának megtekintésével (a www.szkmoe.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalunkat!

Szerzői jogi védelem
Az Egyesület weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása a személyes használatot meghaladó mértékben kizárólag az Egyesület kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Az információkat magyar nyelven olvashatják.

A weboldalakon található információk
Az Egyesület weboldalain megjelenő információk, adatok, feltételek kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Az Egyesület törekszik ezen információk folyamatos frissítésére, azonban azok teljességéért, pontosságáért nem vállal felelősséget.

A felelősség kizárása
Az Egyesület nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok illetéktelen személyek által történő megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. Az Egyesület honlapjáról linkek segítségével elérhető weboldalakon szereplő információkat az Egyesület nem ellenőrzi, ezek elérhetőségéért, tartalmi helyességükért felelősséget nem vállal. Az Egyesületet nem terheli felelősség olyan, harmadik személy által létrehozott vagy közzé tett anyagokért, információkért, amelyek az Egyesület weboldalaihoz kapcsolódnak. Az Egyesület nem vállal felelősséget olyan weboldalakon található információkért, anyagokért, amelyen az Egyesület illetve annak weboldalai megemlítésre kerülnek.

Más által rendelkezésre bocsátott anyagok
Amennyiben Ön anyagot bocsát az Egyesület rendelkezésére, azzal vállalja, hogy az anyag alkalmas a nyilvánosságra hozatalra és hozzájárul annak az Egyesület általi - ellenérték nélküli - részbeni vagy egészbeni nyilvánosságra hozatalához, a tartalom felhasználásához, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az Ön által rendelkezésre bocsátott anyaggal összefüggésben az Egyesülettel szemben harmadik személy bármilyen igényt támaszt, az Egyesületet mentesíti a helytállási kötelezettség alól. A fentiek nem vonatkoznak az Egyesület tudomására jutott személyes adatokra, információkra.

A személyes adatok védelme
Az Egyesület bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseit maradéktalanul megtartva kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az Egyesülethez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt az Egyesület - az átadás jellege által meghatározott célból és ideig azt nyilvántartsa és kezelje. Az Egyesület az ügyfelei személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, az Egyesülettel közös kapcsolatára vonatkozó valamennyi adatot, tényt, információt, megoldást védettként  kezel. Az Egyesület az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemben részesíti, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Újszász, 2012.09.15.

                                                                                                                                                                                             

    Szolnok és Környéke Méhészek Önálló Egyesülete 

Módosítás dátuma: 2012. szeptember 14. péntek, 16:24